www.eweek.se

En gång om året, E-week

Vad är E-week?

Det här är en infosida om eventet E-week. Om du letar efter deras officiella hemsida så hittar du den här.

E-week kan beskrivas som en återkommande mötesplats för såväl nationella som regionala aktörer inom energi- och miljöområdet. Under två och en halv dag står givande möten och aktiviteter på schemat för alla som vill delta. Det är ett event som samlar experter, tjänstemän, beslutsfattare och forskare som tillsammans diskuterar en hållbar framtid.

En viktig del av e-week är att ge de regionala företagarna kunskap om energi och klimat så att de med hjälp av den kunskapen kan öka sin lönsamhet. Det årliga eventet håller till i Östergötland, vars forskare och företagare är väldigt duktiga på att utveckla och leverera lösningar på viktiga samhällslösningar kopplade till energi, miljö och klimat. Det kan förstärkas ytterligare genom samverkan i olika nätverk och kluster. 

Den samverkan som sker under e-week, det vill säga där företagare möter företrädare för forskning och samhälle, utspelar sig i så kallad affärsarenor. Där diskuteras bland annat fossilfria resor, biobaserad ekonomi och hållbara energilösningar och städer.

Några av de aktörer som representerades under E-week 2016 är Region Östergötland, Energikontoret Östra Götaland, Linköpings Universitet, Cleantech Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Vreta kluster och Lantbrukarnas Riksförbund. 2016 års tema var Symbios för fossilfrihet. År 2014 var temat Cirkulär ekonomi och nästa år, 2017, kommer temat att vara Resurseffektiva Östergötland 2030.

Något som det finns gott om under E-week är bra föreläsare. Det är kunniga personer inom energi och miljö som har erfarenhet av att prata inför stora samlingar, och det är något som uppskattas stort när ämnet ibland kan vara lite svårare.

Det finns många tillvägagångssätt när man vill lära sig mer om miljön och energi. På www.explainer.se finns flera informationsfilmer som de gjort till olika energiföretag runt om i Sverige. Det är ett pedagogiskt sätt att få mer information om hur vi tar hand om vårt avfall och värnar om miljön här i Svergie. 

Du finns mycket du själv kan göra för att hjälpa att värna om miljön. På Livsmedelsverkets hemsida finns mycket information om hur du kan välja rätt mat för att minska ditt avtryck. Där får du också många tips på vad som gör att du mår bättre, och vad du bör undvika både för din egen skull och för miljön.